• Interpreti: Veera Magdaleena Juutinen, Petra Kalousková, Eva Vopelková
  • Počet znaků: 149
  • Předpokládané užití: podtituly, textové písmo
  • Původní písmo: Mnich (autor neznámý, do r. 1925)

Písmo Mnich, které sloužilo jako předloha k interpretaci, vzniklo pravděpodobně na přelomu 19.–20. století. V písmu je znatelný vliv secese, na jejíž dobové tvarosloví Resece navazuje.

V první fázi bylo písmo Mnich volně překresleno s výraznou změnou v kresbě, která se stala téměř monolineární. Ačkoliv posléze došlo k opětovnému zvýraznění stínování liter, nepůsobí již tak kontrastně, jako původní kresba. Akcentován byl především netradiční kontrast mezi vnitřními oblými a vnějšími hranatými elementy tvarosloví písma. Tato změna napomáhá přívětivějšímu dojmu v sazbě menší velikostí. Serify byly dle optické potřeby prodlouženy a celkově zmohutněny. Verzálková dotažnice byla citlivě snížena pro podporu větší celistvosti slov, které obsahují verzálkové i minuskové znaky − první velké písmeno není tučností zvýrazněno tak výrazně, jako tomu bylo u originálu.

Číslice jsou nyní mírně skákavé s vlastní dotažnicí, díky čemuž dobře působí jak s minuskami, tak v souvislejších číselných blocích. U znaku „0“ byl použit obrácený kontrast stínování tahu, jako tomu bývá u antikvových abeced zvykem.

Současná groteskantikva Resece je vhodná jak pro sazbu kratších textů v titulkové velikosti, tak i pro knižní sazbu či i petitové poznámky.

Info