• Interpreti: Zuzana Čermáková, Karla Gondeková, Tereza Poláková, Juliána Sedláková
  • Počet znaků: 164
  • Předpokládané užití: sazba malým písmem, Bible
  • Původní písmo: Biblické písmo (Karel Dyrynk, 1933)

Písmo Bychle je současnou interpretací Biblického písma Karla Dyrynka, výrazné české osobnosti meziválečné typografie a spoluzakladatele spolku českých bibliofilů. Biblické písmo vzniklo roku 1933 díky zájmu o obrození knižní produkce. Jedná se o písmo uzpůsobené sazbě dlouhých a drobných textů, např. Bible. Oproti původní kresbě však doznala Bychle při digitalizaci mnohých změn, které mají za cíl převést písmo do současné doby. Bychle vyniká rozmáchlou kaligrafickou kresbou, nakloněnou osou stínu a silným duktem. Výrazným stylotvorným prvkem jsou ostré zlomy tahu u napojení oblouků na dříky a celkové zkosení jednotlivých dotahů a ostré seseknuté serify. Tento širší typ písma je opatřen široce roztaženými diakritickými znaménky s výraznějším sklonem. Chybějící litery a znaky byly dokresleny a celkově uzpůsobeny charakteru písma. Zároveň byly kresebně sjednoceny verzálkové a minuskové litery. Bychle nadále plní účel písma pro drobnou sazbu, avšak pro svou působivou kresbu může být použito i jako písmo nadpisové.

Info