• Interpreti: Sabina Berková, Veronika Hanzlíková
  • Počet znaků: 162
  • Předpokládané užití: nadpisové, slavnostní tisky, poezie, umělecké publikace
  • Původní písmo: Butterick (Vojtěch Preissig, 1928)

Písmo Butterick z roku 1928 je nazvané podle tiskárny Butterick Publishing Co. v New Yorku, pro kterou Vojtěch Preissig pracoval v letech 1926–1927. Písmo vychází z tvaru přehýbané a zalamované pásky. Tah má výrazně dynamický ráz a vyvolává prostorovou a pohybovou iluzi. Podobný tvarový princip již lze nalézt na řadě studií, volných kreseb i dekorativních řešení Preissigovy tvorby dvacátých let, vychází však již z prvního desetiletí, kdy určil podobu ilustrací pro svou knihu The House.

V titulkových až plakátových velikostech oceníme eleganci písma. Butterick se hodí především na umělecké publikace, slavnostní tisky, ale i na poezii a kratší texty. Překvapuje nás neobyčejnou svěžestí a elegancí. Pro svou křehkost se doporučuje použití ve větší velikosti, kde oceníme jeho živost. V původním nákresu bylo písmo více kontrastní, jeho patky byly téměř ve vlasové síle. Pro větší funkčnost v digitální verzi došlo k nasílení patek a k celkovému zesílení tahů, a tudíž menšímu kontrastu v síle písma. Některé znaky jsou vytvořeny zcela nově, jedná se především o všechny číslice, doplňkové znaky a písmena f, g, r, t a k. Ostatní již zmíněné chybějící znaky byly doplněny s ohledem na celkový ráz abecedy. Abeceda je rozšířena o několik ligatur, jako je spojení znaků fi, fl, typické ch a také ck a tt, které se vyskytují již v samotném názvu písma.

Info